Praksa vjere za kvalitetan život

Živjeti dobro u svjetlu vjere

Autori:

Nikola Vranješ
16,00 €
s PDV-om
Težina: 0.22 kg

Kvaliteta života jedna je od društveno-kulturnih vrjednota koja je u suvremenim društvima iznimno važna i cijenjena. Štoviše, u nekom se pogledu može tvrditi da se napredak nekog društva danas, između ostalog, u prvome redu mjeri kvalitetom i standardom života njegovih članova.

Živjeti kvalitetno, ispunjeno, osmišljeno i sretno želja je svakoga ljudskog bića. Čovjek je stvoren za takav život i naravno mu teži. Iako različiti oblici nesavršenosti i bolesti tu težnju mogu narušiti ili poremetiti, ta činjenica ne umanjuje njezinu istinitost ni njezinu aktualnost za najveći dio populacije, pa i za one koji je ponekad svjesno negiraju. Čovjek po sebi teži ispunjenju i smislu, obrise kojih tijekom ovozemaljske egzistencije može iskustveno dohvatiti u različitim oblicima, a ponajprije u onima putem kojih u njegov život prosijavaju smislenost i ostvarenost.

Različite dimenzije stvorene stvarnosti po sebi neizostavno pridonose kvalitetnomu životu. Stoga je važno ne samo ne zanemarivati ih nego i paziti na njih i oplemenjivati ih svime onime što je dobro i pozitivno. Kršćanska vjera također podrazumijeva dimenziju kvalitete života. Štoviše, ona život prožima dimenzijama kvalitete koje mu nijedno drugo područje ne može dati. To ne znači da ljudi koji nisu dionici kršćanskoga vjerskog naslijeđa i življenja ne mogu živjeti kvalitetno. Prijašnja tvrdnja zapravo govori o nečemu drugom – upućuje na sasvim specifičnu dimenziju kvalitete koja proizlazi iz vjerskog načina doživljavanja i ostvarivanja života.

Nikola Vranješ djeluje kao izvanredni profesor na Katedri pastoralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavio više desetaka znanstvenih i stručnih radova te knjiga.

9291160
978-953-11-1814-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2023.
14 x 20 cm; 169 str.
Priručnici
Teologija