Katekizam Katoličke Crkve - Kompendij

Autori:

-- --
7,95 €
s PDV-om
Težina: 0.05 kg

11. listopada 1992. papa Ivan Pavao II., blažene uspomene, predao je vjernicima cijeloga svijeta Katekizam Katoličke Crkve predstavljajući ga kao polazni tekst za katehezu obnovljenu na živom izvoru vjere. Isti Ivan Pavao II. utemeljio je 2003. posebnu komisiju, pod predsjedanjem kardinala Josepha Ratzingera, tadašnjeg prefekta Kongregacije za nauk vjere, sa zadatkom da napravi nacrt Kompendija Katekizma Katoličke Crkve, koji će sadržavati sažet pregled bitnih sadržaja vjere i morala.
Kompendij odlikuju tri glavne značajke: uska povezanost s Katekizmom Katoličke Crkve; dijaloški okvir; korištenje slika u katehezi.
Kompendij predstavlja sadržaje Katekizma Katoličke Crkve u obliku dijaloga slijedeći klasični raspored Katekizma: prvi dio – Vjerovanje; drugi dio – Slavlje kršćanskog otajstva; treći dio – Život u Kristu; četvrti dio – Kršćanska molitva.
Odvažno pristupa velikim problemima suvremenog svijeta iskazujući poštovanje znanstvenom napretku, pozivajući na savjest i na prava osobe.
U obliku dijaloga između učitelja i učenika, gotovo zamišljajući da je u školi istinskoga Učitelja, Kompendij jednostavnim i pristupačnim jezikom daje jasno, životno i očaravajuće izlaganje kršćanske poruke u njezinoj cjelovitosti i potpunosti.
Svojim sadržajem i pristupom predstavlja odlično sredstvo kateheze za sve uzraste.

9690030
978-953-235-064-7
Verbum
VI. izdanje, Split
Tvrdi
2012.
21,5 x 15,5 cm; 208 str.