Pjevajte Gospodu pjesmu novu

Hrvatska liturgijska pjesmarica

14,00 €
s PDV-om
Težina: 0.45 kg

Treće izdanje jedine hrvatske liturgijske pjesmarice »Pjevajte Gospodu pjesmu novu«.

Liturgijska pjesmarica »Pjevajte Gospodu pjesmu novu« jedina je pjesmarica koja ima odobrenje Hrvatske biskupske konferencije za korištenje u liturgijskim slavljima.

Prvo izdanje pjesmarice objavljeno je 1983. godine te su tisuće tiskanih primjeraka kroz gotovo 30 godina pokazatelj životnosti Crkve koja se očituje kroz zahtjeve najnovije liturgijske obnove usmjerene prema djelatnome sudjelovanju svih vjernika, koje se u prostoru liturgijsko pjevanja može najlakše ostvariti.

»Liturgijska glazba nije dodatak liturgiji, već je njezina sastavnica kao oblik liturgijskoga govora. Imajući to pred očima, shvaća se važnost obredne glazbe i sva ozbiljnost za pristupanje odgovornomu poslu stvaranja glazbe za liturgiju. (...) Liturgijska je glazba u povijesti Crkve veliko iskustvo molitve i samo se na taj način može shvatiti u
čitavome svome estetskom opsegu te u kulturnoj dubini i vrijednosti, posebice ako se uvažava njezina dimenzija zajedništva. (...) Bilo koja liturgijska skladba mora biti tumačena i razmatrana tako da uvažava točno određeno mjesto u ustroju bogoslužja«, istaknuo je u predgovoru zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Poštujući ta načela u pjesmarici je na gotovo 800 stranica skupljena iznimno bogata molitvena baština čiji korijeni sežu u najranije oblike hrvatskoga pučkog pjevanja.

Pjesmarica sadrži više od 860 pjesama: red mise s narodom, pjesme za vrijeme kroz godinu, pjesme božićnog i uskrsnog kruga liturgijske godine, pjesme za svetačka slavlja, izbor pjesama za slavljenje sakramenata i blagoslovina.

U Dodatku donosi skladbe za liturgijsku, ali i izvanliturgijsku upotrebu u pučkim i privatnim pobožnostima, hodočašćima, katehetskim i obiteljskim slavljima te izbor pjesma za slavljenje sakramenata i blagoslovina.

Lakše služenje pjesmaricom omogućava abecedno kazalo pjesama, kazalo psalama te kazalo svetopisamskih tekstova.

9830300
979-0-9013558-6-6
Glas Koncila
III. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2011.
12 x 17,8 cm; 800 str.