Uvod u teološku misao Karla Rahnera

40,00 kn
s PDV-om

9270170
978-953-151-808-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1986.
12,5 x 20 cm, 152 st
Polazišta