Memoria passions

Provokativni spomen u pluralističkom društvu
200,00 kn
s PDV-om

Autor se ubraja među najznačajnije teologe našeg vremena, a u svojim djelima nastoji povezati mistiku i politiku, kršćanstvo i javnost. Pritom dosljedno ustraje na tome da o Bogu valja govoriti tako da se nasuprot postmodernome mitu o nedužnosti neprestano ima u vidu povijest svjetskoga trpljenja. Protiv bešćutnog zaborava u našem naprednom društvu, protiv kulture amnezije koja sve više daje ton našoj pluralističkoj javnosti J. B. Metz bori se za biblijski udomaćen spomen patnje memoria passionis spomen patnje kako bi ljudskome kriku dao spomen, a vremenu rok. Stoga on smatra nesrećom sve veću privatizaciju kršćanstva i Crkve u konstitucionalnome pluralizmu naše javnosti, a u raspravi oko Europe energično nastupa protiv laicističke Europe. Ukratko, nova politička teologija koja je povezana s njegovim imenom razvija ovdje svoj snažan orijentativni potencija; to čini ovu knjigu svojevrsnim teološkim događajem.
9270500
978-953-11-0434-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2009.
12,5 x 20 cm, 361 st
Polazišta
Crkva i društvo