Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu

90,00 kn
s PDV-om

Težnja za obnovom, koja se osjetila i pokazala na mnogo načina, zahtijeva dublje teološko promišljanje, koje obuhvaća i provjeru nauka i kategorija koje su nam predane za promišljanje, tumačenje i vođenje kršćanskog života. Kako uskladiti pozitivnu racionalnost i duhovnost? To nije moguće ako se dobro ne odrede područja i izdvoje razlike. Ova knjiga ograničava se na davanje teološkog uvoda u duhovni život i na označavanje glavnih putova do njegovih izvora i ciljeva kojima teži. Prvi cilj u raščlambi kršćanske duhovnosti bit će ponovno uspostavljanje uske povezanosti između duhovnosti i Svetog pisma. Moderne su duhovne struje u Katoličkoj Crkvi trpjele zbog gubitka doticaja s Božjom riječi. Temeljni problem za duhovno bogoslovlje predstavlja ponovno uspostavljanje jedinstva između morala i duhovnosti. U nauku koji je postao klasičnim, svakako je postojao naizgled solidni moral, budući da je bio utemeljen na preciznim obvezama i zabranama. Duhovnost je nesumnjivo bila puna žara, no njezino je teološko utemeljenje bilo krhko, te se najviše razvijala u čuvstvenome redu. Ponovno uspostavljanje povezanosti između morala i duhovnosti neophodno je kako bi se moralu vratila duhovna dinamika, a duhovnosti solidnost.
9290460
978-953-151-329-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2000.
17 x 24 cm, 277 str.
Priručnici
Teologija