Asketsko-monaška duhovnost otačkog razdoblja

Počeci i razvoj krščanskog asketizma i monaštva do sv. Benedikta
60,00 kn
s PDV-om

Pojam monah u krščanskoj monaškoj književnosti prvi se put javlja kao terminus technicus u Atanazijevu "Životu sv. Antuna". u drugoj polovini 4. stolječa. Monah, prema Atanaziju, jest krščanin koji se povukao od svijeta da bi živio na samotnome mjestu (fuga mundi). U tome je značenju pojam poglavito ušao u kasniju povijest. No to nije prvobitno značenje pojma monah. Semantički, povijesno i fenomenološki pojam monah označuje asketa celibatarca, vjernika koji živi "sam", ne u smislu življenja u nekom samotnom kraju, več poglavito zato što živi bez žene odnosno muža. Fenomen monaštva u najužoj je vezi s religioznim iskustvom opčenito. Možemo kazati da je monaštvo način života koji je u funkciji nekog duhovnog cilja koji transcendira objektive zemaljskog života. U ovom djelu naš vrsni poznavatelj otačkog razdoblja obrađuje monaštvo u nekrščanskom svijetu, monaštvo u židovstvu, krščanski asketizam prvih stolječa, monašku duhovnost, te povijest monaštva na istoku i zapadu.
9290670
978-953-151-947-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
20,5 x 28 cm, 152 st
Priručnici