Razvoj čovjeka

Psihologija i misterij

Autori:

Franco Imoda
120,00 kn
s PDV-om

Naša sredina ne obiluje djelima u kojima bi se interdisciplinarna problematika ljudskog odgajanja i sazrijevanja tretirala tako da se s dužnom pozornošču uvaži također religiozna dimenzija ljudskog postojanja. Ovaj priručnik koji se smješta na križište psihologije, filozofije i teologije u pedagoškoj perspektivi želi nadomjestiti upravo takav nedostatak. U razradi problematike autor je kompetentan zahvaljujuči dvadesetgodišnjem znanstveno-istraživalačkom, nastavničkom i pedagoškom radu na Institutu za psihologiju Papinskog Sveučilišta Gregorijana u Rimu. Ova knjiga trebala bi postati neophodni vademecum svakome tko se profesionalno bavi odgojnom problematikom, u mnogočemu može poslužiti kao orijentir pastoralnim djelatnicima, a jer je pisana jezikom pristupačnim i onima koji nemaju stručnu psiho-pedagošku izobrazbu, može biti od pomoći i roditeljima i svima koji su zauzeti oko kvalitetnog razvitka i sazrijevanja mladih ljudi.
9290780
978-953-11-0127-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2004.
17 x 24 cm, 486 str.
Priručnici