Učiti živjeti zajedno

Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi
90,00 kn
s PDV-om

Učiti živjeti
zajedno jedan je od četiriju stupova cjeloživotnog učenja koje navodi preporuka
UNESCO-u Međunarodne komisije za razvoj obrazovanja u 21. stoljeću. Učenje
suživota s drugima usko je povezano s ostalim sastavnicama obrazovanja:
Promicanjem razvoja osobe, stjecanjem znanja te osposobljavanjem za zanimanje i
preuzimanje odgovornosti u svijetu rada.

Knjiga polazi od aktualnih zahtjeva za
intenziviranjem socijalnog učenja i propituje različita značenje i očekivanja
koja se pridaju pojmu socijalnog učenja i socijalne kompetencije te s njima
semantički srodnih konstrukata socijalno-emocionalnog učenja, empatije,
socijalne odgovornosti i socijalne osjetljivosti, socijalno-dijakonijskog
učenja, učenja za jedan svijet.

Istraživačka perspektiva je prvenstveno
pedagoška, a izvorna motivacija je teološka. Polazište relgiijskopedagoškog i
teološkog govora je uvjerenje da su vjerske zajednice pozvane iznijeti na
vidjelo humanizirajući potencijal religija, koji je u stanju dati posebnu snagu
socijalnom i moralnom odgoju i učenju. Riječ je o religioznom odgoju i
obrazovanju koje, afirmirajući osobe istodobno promiče religijama inherentne
vrednote zajedništva i uključenosti.Autorica je
profesorica na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica
Katedre religijske pedagogije i katehetike i predstojnica Katehetskog
instituta. Redovita je članica Europske akademije znanosti i umjetnosti,
Međunarodne akademije praktičke teologije, Europskog foruma za školski vjeronauk,
Europskog društva znanosti Hrvatske.

9291050
978-953-11-1066-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2007.
14 x 20 cm; 200 str.
Priručnici