Šutnja - molitva - dokolica

Autori:

Ivica Raguž
47,62 kn
s PDV-om

Tema šutnje zapostavljena je u teologiji i duhovnosti, u dušobrižništvu i
u svakodnevnome životu. Stoga knjiga Ivice Raguža „Šutnja – dokolica –
molitva“, posebice sada kada se pojavljuje, dolazi kao naručena. U
tijeku godišnjih odmora moći će biti sjajno duhovno i teološko štivo za
upoznavanje šutnje, molitve i dokolice kroz prizmu teološke meditacije.
Ni kršćani nisu imuni na duh vremena u kojem je govorenje postalo
nepodnošljivo, a i u samoj Crkvi prenaglašen je govor u odnosu na
šutnju. „Stoga nam je nakana da ovim promišljanjima potaknemo kršćane da
ponovno otkriju vrjednotu šutnje. Usudili bismo se reći da kršćanska
vjera stoji i pada sa šutnjom. O šutnji ovisi sav navještaj i djelovanje
u Crkvi, svaki govor, svaka teologija i duhovnost“, piše autor uvodeći u
svoje teološke meditacije o šutnji.
9320381
978-953-11-1187-4
Kršćanska sadašnjost
II. izdanje, Zagreb
Meki
2018.
11 x 20 cm; 123 str.
Teološke meditacije