Isus Krist - jedini Spasitelj svijeta

Kako danas navijestiti spasenje?
25,00 kn
s PDV-om

Zbornik radova Petog ekumenskog međufakultetskog simpozija održanog u Zagrebu od 28. 9. do 1. 10. 1982. u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Teološke fakultete u Ljubljani i Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne Crkve u Beogradu.
9330160
978-953-151-855-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1984.
17 x 24 cm, 190 str.
Teološki radovi
Teologija