Anđeli i demoni

Povijesna drama između dobra i zla
220,00 kn
s PDV-om

Anđeli i demoni, dobri i zli duhovi, uočljivo su prisutni u
pučkim maštanjima svih religija.

Teolozi si sve češće postavljaju pitanje:
„Jesu li anđeli i demoni mit ili stvarnost?“ I, ako stvarnost tih bića istinski
ulazi u red objavljenih istina, koje značenje ona poprima za čovjeka i njegove
odnose s Bogom? Kako zamišljati Sotonu i njegov zlobni utjecaj u ekonomiji
spasenjske povijesti? Da bi pružili cjeloviti pogled blizak danostima vjere,
neki stručnjaci cijeli taj problem analiziraju na različitim razinama: u prvom
dijelu sveska osvrćući se na anđele, u drugom na demone.

Nakon opširnoga uvoda
Carla Rocchette, koji sabire i suprotstavlja razna pitanja i pokušaje rješenja
što proizlaze iz najnovije teologije, poznati bibličar Benito Marconcini iznosi
danosti o anđelima i demonima koji su, više-manje istaknuto, prisutni u
biblijskoj literaturi.

Slijedi dugo i detaljno povijesno istraživanje o liku i
ulozi anđela i demona u crkvenoj tradiciji, o čemu piše poznati egzorcist o.
Angelo Amato, dok je sustavnome teologu Carlu Rocchetti povjerena teška zadaća
predlaganja sveobuhvatne teološke vizije, koja je biblijski utemeljena i
koherentna. On anđele opisuje kao „klanjatelje Bogu živom“ i sluge Kristova
djela i poslanja Crkve.

Ova vrijedna knjiga, koja je nedostajala na hrvatskome
teološkom podneblju, završava radom teologa i stručnjaka u psihijatriji i
parapsihologiji Morena Fiorija, koji predlaže razmišljanje o Sotoni i njegovu
djelovanju u svijetu (napasti, mjesno uznemirivanje, đavolsko opsjednuće i s njima
vezana fenomenologija) napose ističući vjeru Crkve u konačnu Kristovu pobjedu.

9330820
978-953-11-1016-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2017.
440
17 x 24 cm; 440 str.
Teološki radovi
Teologija