Teološka publicistika Stjepana Bakšića

150,00 kn
s PDV-om

Stjepan Bakšić jedan je od najznačajnijih hrvatskih teologa
prve polovice 20. stoljeća. O njemu je opravdano govoriti i kao o jednome od
najoriginalnijih katoličkih mislioca i teoloških pisaca u hrvatskoj povijesti.
Svjedokom je iznimno burnoga povijesnog razdoblja, obilježena velikim i
značajnim događanjima na crkvenom, teološkom, znanstvenom, kulturnom, političkom
i društvenom području. Odjeci tih događanja u izgovorenoj i zapisanoj
Bakšićevoj riječi otkrivaju suvremenost njegova kršćanskog i teološkog
izričaja.

Ivan Golub
o ovoj je knjizi, među ostalim, napisao: „Odlika rada je tekstualnost,
kontekstualnost i prosudba. Tekstualnost pruža temeljit uvid u Bakšićev tekst.
Odatle se vidi ne samo što Bakšić kaže nego i kako obrazlaže. Kontekst,
vremenski i idejni, za ovu je vrstu rada ključan. Radi se naime o teološkoj
publicistici. O časopisima. A časopis je pisanje časa. Zato je potreban
temeljit uvid u čas, povijesni i idejni (…) Prosudba autorova Bakšićeve
teološke publicistike je iz Bakšićevog i iz našega vremena. Samo u povezanosti
toga dvojega biva prava i pravedna.

Autor prosuđuje djelo Stjepana Bakšića iz
njegovoga vremena, ali ga uspoređuje i s našim vremenom. Ukazuje na ono novo i
trajno u Bakšićevoj misli i na ono vremensko. Rad se temelji na cjelovitosti
izvora i na obilnosti literature, kako domaće tako i strane. Rad pokazuje
obilnost, obimnost, dubinu i ljepotu (Bakšić je bio u mladosti i pjesnik)
Bakšićeve teološke publicistike. Bakšić je budno osluškivao crkvena i društvena
zbivanja i dizao svoj duboko bogoslovni glas u pravi čas“.

Ova je knjiga prema
sudu teologa iznimne znanstvene vrsnoće, metodološki čista i dosljedna, s primjerenim
jezikom i stilom, stručnim a opet pitkim i protočnim.

9330840
978-953-11-1086-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2018.
518
17 x 24 cm; 518 str.
Teološki radovi
Teologija