Velika povijest Crkve - VII

Svjetska Crkva u 20. stoljeću

280,00 kn
s PDV-om

Jedinova Velika povijest Crkve, čijem se uređivačkom poslu
pridružio i Konrad Repgen, koju su autori počeli objavljivati sada već davne
1979. godine, već je i u Hrvatskoj, od objavljivanja njezina I. sveska 1972.
godine, postalo nezaobilazno djelo za proučavanje opće povijesti Crkve.

Do sada
je na hrvatski jezik u izdanju Kršćanske sadašnjosti objavljeno 8 svezaka, s
time da su svesci III i VI objavljeni u dva polusveska.

Ovim devetim sveskom,
kojim je obuhvaćena suvremena povijest Crkve od 1914. godine i početka Prvoga
svjetskog rata pa sve do one suvremenosti u kojoj su autori zaključivali svoje
djelo, odnosno do osamdesetih godina prošlog stoljeća, zaokružuje se to
monumentalno djelo, nezaobilazno za proučavanje crkvene povijesti. Ono je ipak
pregledno, budući da je riječ o svjetskoj crkvenoj povijesti, pa će i dalje
nacionalne povijesti imati što proučavati.

„Pisanje suvremene crkvene povijesti
zahtijeva  veću odvažnost od pisanja
političke povijesti. Razvitak Crkve odvija se u valovima veće dužine nego
razvoj društva. Era nacionalsocijalizma kao povijesne činjenice je iza nas,
djelovanje Drugoga Vatikanskog koncila još se ne da procijeniti. Za  političku povijest povjesničaru su vrela
pristupačna i obilato na raspolaganju, a za crkvenu povijest važni snopovi
vrela još nisu pristupačni. Povrh toga, ostala materija koju je trebalo
obraditi tako je opširna i slojevita da su samo stručnjaci sposobni stvoriti si
određeni pregled i uvid, zapaziti postojeće težnje te ih povezati s
prethodnima. Time se broj suradnika nužno povećao i usklađivanje otežalo, ne
samo u odnosu na pojedina područja crkvenoga života nego i u izvješćima o
pojedinim zemljama, osobito kada je riječ o Trećem svijetu“, piše još 1979.
godine H. Jedin, a u svojem predgovoru izdanju ovog sveska 1985. godine K.
Repgen navodi da se njemački izdavač odlučio da ovaj VII. svezak treba tiskati
nepromijenjeno, bez obzira što su se u međuvremenu dogodile neke promjene.

Takav je i hrvatski prijevod koji slijedi Herderovo izdanje iz 1985. godine.

9340380
978-953-11-0928-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi + omot
2019.
17 x 24 cm; 678 str.
Volumina theologica