Komunikacija u teološkoj perspektivi

Promišljanja o komunikativnim aspektima vjere

8,00 €
s PDV-om
Težina: 0.20 kg

Autori u knjizi postavljaju dva osnovna pitanja: Može li se komunikacija smatrati teološkom temom ili je radije izričaj jednog područja crkvene prakse i u kojem se smislu teologija može ili mora baviti društvenim komunikacijama? Ono što se može lako zaključiti jest da teologija danas ne može ignorirati komunikacijske znanosti, iako je teško na jasan i jednoznačan način definirati vrstu odnosa koji postoji između te dvije discipline s obzirom na njihove mnoge oblike i širinu područja primjene. Knjiga pokušava prikazati trenutačno stanje, odnos i dijalog između teologije i komunikacijskih znanosti, približiti nam obrise teologije komunikacije i začetke jedne moguće komunikativne teologije. Ovo je djelo, u prvom redu, namijenjeno studentima komunikacijskih znanosti, novinarima, posebno na katoličkom području, koji žele upoznati hod koji su učinile teologija i Crkva na području društvenih komunikacija kao i svakom onom koji se zanima za svijet komunikacija.

9370130
978-953-11-0389-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2008.
14 x 20 cm; 119 str.
Žarišta
Crkva i društvo