Povijesne knjige

Uvod u knjige staroga zavjeta 2

Autori:

Anto Popović
150,00 kn
s PDV-om

Djelo „Povijesne knjige“ druga je u nizu od ukupno četiri sveska u planiranom nizu pod naslovom „Uvod u knjige Stroga zavjeta“.

Prva je već objavljena 2012. godine pod naslovom „Torah – Pentateuh – Petoknjižje“.

Ova pak obrađuje šesnaest starozavjetnih „povijesnih“ knjiga prema redoslijedu kakvog imaju suvremena katolička izdanja. Osim toga četiri poglavlja obrađuju pitanja koja su važna za potpunije razumijevanje navedenih „povijesnih knjiga“ s gledišta njihovoga kanonskog smještaja u hebrejskom i katoličkom kanonu, kao i s gledišta suvremenog istraživanja onih „povijesnih knjiga“ koje čine „deuteronomističku povijest“. Zasebno je obrađeno i povijesno-arheološko pitanje Izraelova nastanka u Kanaanu te povijesno razdoblje između propasti Judejskog kraljevstva i povratka iz „babilonskog sužanjstva“.

Knjiga je u prvom redu namijenjena studentima teologije, ali može biti korisna i širem krugu čitatelja, koji žele osvježiti ili produbiti osobno poznavanje sadržaja i poruke Povijesnih knjiga kao drugog dijela Staroga zavjeta. No, ona želi biti i pomoć u biblijskome pastoralu.

Autor se smatra priređivačem koji je preveo, prilagodio i objedinio materijal iz suvremene literature te je donio sintezu suvremenih priručnika, komentara i monografskih studija, no knjiga ipak sadrži elemente izvornosti koji su utkani u interpretaciju odabranih ulomaka.

9010810
978-953-11-0819-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, 2015.
Meki
2015.
435
17 x 24 cm; 435 str.
Biblica