Pretraži u novostima

Državna nagrada za znanost za knjigu prof. dr. sc. fra Ivana Karlića

- Kategorija : Novosti

Prof. dr. sc. fra Ivan Karlić nagrađen je Državnom nagradom za znanost za 2022. godinu za svoju knjigu Bogočovjek Isus Krist – 2. Mesija, Sin Božji i Spasitelj u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Državna nagrada za znanost nagrada je koju Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimno važna znanstveno-istraživačka dostignuća i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstveno-istraživačkog rada državljanima Republike Hrvatske, a dr. sc. Ivan Karlić nagrađen je odlukom na sjednici Hrvatskoga sabora održanoj 13. studenoga 2023.

Knjiga Bogočovjek Isus Krist – 2. Mesija, Sin Božji i Spasitelj drugi je svezak Karlićeve kristologije (prvi svezak, Uvod u kristologiju, objavljen je 2001., postavši standardnim sveučilišnim i znanstvenim uvodom u kristologiju na našem jezičnom prostoru), a nastao je nakon dvadesetak godina autorova bavljenja tom temom, kristološkim promišljanjima i predavanjima kolegija Kristologija na nekoliko teoloških učilišta u Hrvatskoj i izvan nje, a ponajviše na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi kao profesor dogmatske teologije, nastavnik i pročelnik Katedre dogmatske teologije. Objavljena je, znakovito, o 100. obljetnici prve i dosad jedine objavljene kristologije na hrvatskome jeziku prof. dr. Ivana Bujanovića – Kristologija i soteriologija ili nauk katoličke crkve o Utjelovljenom Sinu Božjemu i Djelu Otkupljenja.

Kapitalno izdanje autorova znanstvenog rada i djelovanja Bogočovjek Isus Krist – 2. Mesija, Sin Božji i Spasitelj ujedno je i znanstveno djelo i sveučilišni priručnik te se može držati prvom hrvatskom suvremenom kristologijom, od trajnoga i povijesnoga značenja za hrvatsku kristološku misao i teološko-literarno stvaralaštvo. 

Autor u knjizi iznosi temeljne sadržaje dogmatske, odnosno biblijske kristologije i njezina povijesno-dogmatskog razvoja, što su ujedno dva osnovna dijela knjige: Otajstvo Isusa Krista u Svetom pismu u perspektivi odnosa biblijske i dogmatske teologije i Povijesno-dogmatski razvoj kristologije.

Karlić je temi pristupio sustavno, analitičko-sintetički, dijakronijski i sinkronijski, kontekstualno, aktualizacijski i interdisciplinarno, koristeći se svim poznatim znanstveno-istraživačkim i prezentacijskim postupcima koje je u određenim razradama i prikazima smatrao potrebnim i prikladnim, što je prepoznato i u stručnim krugovima i u konačnici nagrađeno Državnom nagradom za znanost za 2022. godinu.

O sadržaju

Knjiga iznosi temeljne sadržaje dogmatske, odnosno biblijske kristologije i njezina povijesno-dogmatskog razvoja. To su i dva glavna dijela ove knjige. Prvi je dio posvećen biblijskom kristološkom govoru: polazi se od Starog zavjeta koji pripravlja i najavljuje dolazak Isusa Krista i u Njemu nalazi svoje ispunjenje. Potom slijedi novozavjetna kristologija s uvodnim govorom o povijesnom okružju Isusa iz Nazareta Krista, što bi trebalo pomoći boljem shvaćanju Njegova navještaja, smisla Njegova poslanja te sâmu Njegovu osobu. Relevantnost i izvornost teme ove knjige ogledava se, između ostaloga, u činjenici da ova tematika na ovako sveobuhvatan, temeljit i sustavan način nije obrađena ni ranije, a ne postoji ni adekvatna komparacija u suvremenosti, kako u pogledu autorskih, tako ni prijevodnih izdanja na hrvatskom jeziku. Knjiga je namijenjena znanstvenicima sa širokog područja teoloških znanosti, studentima filozofije i teologije, religiologije, politike, psihologije i sociologije, znanstvenicima različitih područja humanističkih, antropoloških i umjetničkih znanosti, posvećenima interdisciplinarnom istraživanju fenomena kršćanske filozofije i teologije te religioznosti i pastoralne duhovnosti. Osim što se u knjizi vodi računa o praktičnom značenju kristologije, shvaćene kao podrijetlo, povijest i razvitak nauka o otajstvu Isusa Krista, s naglaskom na znanstvenom pristupu, ona je na vrlo uspješan način ispunila dva polazišna kriterija u pristupu osobi Isusa Krista, istražujući i na vrlo suvremen način pokazujući te u izvjesnoj mjeri i dokazujući kako njegovu povijesnost, tako i njegovu univerzalnost.