Bogočovjek Isus Krist - 2. Mesija, Sin Božji i Spasitelj

Svezak 2

Autori:

Ivan Karlić
40,00 €
s PDV-om
Težina: 1.45 kg

Nakon prvog dijela Bogočovjek Isus Krist - 1. Uvod u kristologiju, autor Ivan Karlić objavljuje i drugi, središnji, dio Kristologije. Ova se knjiga nastavlja na prethodnu te iznosi temeljne sadržaje dogmatske, odnosno biblijske kristologije i njezina povijesno-dogmatskog razvoja. To su i dva glavna dijela ove knjige. Prvi je dio posvećen biblijskom kristološkom govoru: polazi se od Starog zavjeta koji pripravlja i najavljuje dolazak Isusa Krista i u Njemu nalazi svoje ispunjenje. Potom slijedi novozavjetna kristologija s uvodnim govorom o povijesnom okružju Isusa iz Nazareta Krista, što bi trebalo pomoći boljem shvaćanju Njegova navještaja, smisla Njegova poslanja te sâmu Njegovu osobu. Relevantnost i izvornost teme ove knjige ogledava se, između ostaloga, u činjenici da ova tematika na ovako sveobuhvatan, temeljit i sustavan način nije obrađena ni ranije, a ne postoji ni adekvatna komparacija u suvremenosti, kako u pogledu autorskih, tako ni prijevodnih izdanja na hrvatskom jeziku. Knjiga je namijenjena znanstvenicima sa širokog područja teoloških znanosti, studentima filozofije i teologije, religiologije, politike, psihologije i sociologije, znanstvenicima različitih područja humanističkih, antropoloških i umjetničkih znanosti, posvećenima interdisciplinarnom istraživanju fenomena kršćanske filozofije i teologije te religioznosti i pastoralne duhovnosti. Osim što se u knjizi vodi računa o praktičnom značenju kristologije, shvaćene kao podrijetlo, povijest i razvitak nauka o otajstvu Isusa Krista, s naglaskom na znanstvenom pristupu, ona je na vrlo uspješan način ispunila dva polazišna kriterija u pristupu osobi Isusa Krista, istražujući i na vrlo suvremen način pokazujući te u izvjesnoj mjeri i dokazujući kako njegovu povijesnost, tako i njegovu univerzalnost. 

9291130
978-953-11-1717-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2022.
17,5 x 24,6 cm; 760 str.
Priručnici
Teologija

Možda će Vam se i ovo svidjeti