Pretraži u novostima

Martina Vuk Grgić za Kanu: Ranjivost kao ontološka danost živih bića

- Kategorija : Kana

Kršćanska revija Kana u listopadskom broju donosi zanimljiv razgovor, ovoga puta s doc. dr. sc. Martinom Vuk Grgić, suradnicom na odjelu sestrinstva HKS-a i znanstvenom suradnicom na Institutu za etiku i ljudska prava Sveučilišta Fribourg. Studirala je u Zagrebu, Belgiji, Kanadi, Aberdenu (UK), Americi i u Švicarskoj. Provela je više od dvije godine u međunarodnom pokretu zajednica Arka kao volonterka, u Irskoj i Francuskoj. Članica je Europske akademije za religiju, Societas Ethica, te europskog udruženja katoličkih teologa. Nedavno je objavila knjigu Theological Perspectives on Reimagining Friendship and Disability, u izdanju Springer Nature/Palgrave Macmillan.