Dekret o pastirskoj službi biskupa (D-12)

27,00 kn
s PDV-om

9060120
978-953-151-554-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1990.
11,5 x 16,5; 32 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti