Pismo biskupskim konferencijama o Crkvi i svijetu u pokretu (D-52)

27,00 kn
s PDV-om

9060520
978-953-151-571-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1978.
11,5 x 16,5 cm, 40 s
Dokumenti
Crkveni dokumenti