Dominus Iesus (D-125)

Deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve

27,00 kn
s PDV-om

9061250
978-953-151-340-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2000.
11,5 x 16,5 cm; 51 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti