Dominus Iesus (D-125)

Deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve
27,00 kn
s PDV-om


9061250
978-953-151-340-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2000.
11,5 x 16,5 cm, 51 s
Dokumenti
Crkveni dokumenti