Pastores gregis. Pastiri stada (D-137)

Postsinodska apostolska pobudnica o biskupu služitelju evanđelja Isusa Krista za nadu svijeta

27,00 kn
s PDV-om

Poslanje koje je Isus povjerio apostolima mora trajati sve do kraja vjekova, budući da je evanđelje koje su oni obvezni prenositi život za Crkvu u svakom vremenu. Upravo su se zbog toga oni morali pobrinuti da postave nasljednike. Biskupima koji su se skupili na opću redovitu skupštinu biskupske sinode, koje je plod i ovaj dokument, pred očima je bila slika Dobroga pastira, koju voli već i najranija kršćanska ikonografija. Svi su se složili da lik Isusa Dobroga pastira tvori povlaštenu sliku na koju se treba neprestano osvrtati...

9061370
978-953-11-0030-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
11,5 x 16,5 cm; 176 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti