Ex corde Ecclesiae. Iz srca Crkve (D-145)

Apostolska konstitucija o katoličkim sveučilištima

27,00 kn
s PDV-om

9061450
978-953-11-0260-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2006.
11,5 x 16,5 cm; 56 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti