Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere (D-147)

Novi znanstveni pogledi na sinoptička evanđelja

30,00 kn
s PDV-om

Augustin kardinal Bea u djelu Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere. Novi znanstveni pogledi na sinoptička evanđelja komentira instrukciju Papinske biblijske komisije O povijesnoj istinitosti evanđelja. Na kraju knjižice, nakon Beina komentara dodani su 1) Instrukcija Papinske biblijske komisije, te 2) Odlomak dogmatske konstitucije Dei Verbum o povijesnom značaju evanđelja. U ovoj knjižici nalazimo najnovije poglede Katoličke crkve u vezi s najosnovnijim pitanjima biblijskih znanosti o povijesnoj istinitosti evanđelja. To je tumačenje za nas vrlo važno jer ga daje osoba koja zaslužuje povjerenje i poštovanje sviju vjernika katolika i nekatolika. Autor je bio dugo godina profesor i rektor Papinskog biblijskog instituta u Rimu i radio je u prvim redovima biblijskih stručnjaka, najuže je surađivao s vrhovnim znanstvenim crkvenim autoritetom za biblijska pitanja (Papinskom biblijskom komisijom). Također je vrlo aktivno djelovao oko stvaranja koncilskih dokumenata te predsjedao Tajništvu za sjedinjenje kršćana i isticao se među najvišim dostojanstvenicima Crkve kao kardinal. Knjižica Evanđelja u svjetlu povijesti i vjere na kratak, jednostavan i koncizan način pruža sadašnji stav Katoličke crkve o povijesnoj istinitosti Evanđelja. Uvjereni smo da će razlaganje ove vrlo vrijedne knjižice pomoći našim čitateljima da bolje upoznaju sva ta pitanja u vezi s povijesnom istinitošću evanđelja. Na kraju djela priloženi su dokumenti:

I. Instrukcija Papinske biblijske komisije O povijesnoj istini evanđelja

II. Povijesni značaj evanđelja (Odlomak Dogmatske Konstitucije Dei Verbum, br. 19).

9061470
978-953-11-0318-3
Kršćanska sadašnjost
II. hrvatsko izdanje, Zagreb
Meki
2007.
11,5 x 16,5 cm; 104 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti