Dr. Andrija Živković

Moralni teolog u kontekstu svoga vremena
190,00 kn
s PDV-om

Ove godine navršilo se 60 godina od smrti dr. Andrije
Živkovića, đakovačkog svećenika, koji je nakon svećeničkog ređenja u svojoj
biskupiji obnašao više službi, a potom postao redoviti profesor moralnoga
bogoslovlja na Bogoslovnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga nam otkriva
dr. Andriju Živkovića kao čovjeka koji se zanimao za mnogo područja: od moralne
teologije, filozofije i književnosti do dogmatske teologije, psihologije i
srodnih znanosti. Ona također pokazuje Živkovićev odmak od noldinovskog
koncepta morala dužnosti utemeljenog na autoritetu i približavanje moralu
kreposti, osobito u svjetlu teološke misli sv. Tome Akvinskog i poimanja
savjesti kao kreposti razboritosti. Zahvaljujući pronalasku Živkovićeva osobnog
Dnevnika, u knjizi se donosi ispravak više netočnih podataka o njegovu životu i
radu, ali i omogućava bolje razumijevanje vremena u kojem je živio te daje uvid
u njegova osobna promišljanja i filozofsko-teološku misao. Razumljiviji nam je
i veliki zaokret koji je učinio kad je, umjesto uobičajenih latinskih
priručnika moralnog bogoslovlja, za svoje studente na Fakultetu u Zagrebu te za
svećenike u pastoralu prvi sastavio i objavio Katoličko moralno bogoslovlje, priručnik moralne teologije na
hrvatskome jeziku u tri sveska.

9103400
978-953-11-1104-1
Kršćanska sadašnjost
Đakovačko-osiječka nadbiskupija / Institut za novu evangelizaciju sv. Ivan Pavao II
I. suizdanje, Zagreb
Meki
2017.
439
17 x 24 cm; 439 str.
Izvan nizova