Ispovijesti ruskog hodočasnika svojem duhovnom ocu

30,00 kn
s PDV-om

Ova knjiga nije drugo nego upravo pokušaj opisati osobno iskustvo jednog ruskog pobožnika - bogotražitelja na njegovu putu traženja lica Božjega, na njegovu usavršavanju u poniznosti i u vježbanju i u postupnom postizavanju nutarnje, neprestane i žarke molitve.

Već je u starini svaki Božji pobožnik imao svojeg učitelja - duhovnog oca. Već su prvi pustinjski oci poznavali duhovne oce ili starce.
U kontekstu opisa hodočasnika, hodočašćenja i uloge staraca treba smjestiti i samu poruku ove knjige. Kao prvu poruku, čini se, možemo uzeti hezihaistički pristup učenju Isusove molitve. Grčka riječ hesihia znači sabranost, tišinu, vanjsku i unutarnju samoću, sjedinjenje s Bogom. To je način molitve i molitvenog držanja svojstven monasima i svjetovnjacima koji se žele posvetiti Bogu u sjedinjenju s njime preko neprestane molitve...
9230771
978-953-151-950-2
Kršćanska sadašnjost
IV. izdanje, Zagreb
Meki
2003.
11 x 20, 141 str.
Metanoja