• Novo

Laurin nos

Hrvatska religiozna lirika šesnaestog stoljeća

120,00 kn
s PDV-om

Knjiga Krešimira Šimića monografska je obrada hrvatske religiozne lirike 16. stoljeća. Iako je religiozna lirika toga razdoblja predmet proučavanja koji nije posve zanemaren u nacionalnoj filologiji, te postoje studije posvećene religioznomu pjesništvu kanonskih autora, poput Marka Marulića ili Mavra Vetranovića, sustavno proučavanje toga korpusa izostalo je. Knjiga Krešimira Šimića predstavlja stoga prvu književnopovijesnu sistematizaciju i valorizaciju toga, dosad nedostatno istraženoga, dijela hrvatske ranonovovjekovne književnosti.

9090520
978-953-11-1313-7
I. izdanje, Zagreb
Meki
2021.
13 x 20 cm; 405 str.
Eseji