Bog ili ništa

Razgovor o vjeri

Autori:

Nicolas Diat
209,52 kn
s PDV-om


Knjiga
vrlo bliskog suradnika pape Franje, trenutnoga pročelnika Kongregacije za
bogoštovlje i disciplinu sakramenata, istinska je uspješnica koja je već
prevedena na dvadesetak svjetskih jezika.U
ekskluzivnome razgovoru kojega je Kardinal dao priznatome stručnjaku za
vatikanske i crkvene prilike Nicolasu Diatu, on vrlo angažirano i duboko
duhovno dotiče teme o suvremenoj Crkvi, o papama, Rimu, o suvremenom svijetu,
Africi, Zapadu, moralu, istini i zlu, a u svemu tome uvijek je riječ o Bogu.„Kardinal
Robert Sarah ima izvanredan životopis iako je sam uvjeren da mu je život posve
običan. Kardinal Robert Sarah je Bogu pratitelj, čovjek milosrđa i opraštanja,
čovjek šutnje, dobar čovjek (…) I ako bi trebalo zapamtiti samo jedan odlomak
ove knjige, onda je to nedvojbeno kardinalovo pouzdanje, koje s odnosi na
trenutak kad se činilo da mu nikako neće biti moguće preuzeti biskupsku službu,
zbog svih političkih, gospodarskih i društvenih teškoća u Gvineji. Nato je Robert
Sarah otišao na samotno mjesto, daleko od buke i bijesa, da bi se usredotočio
na Boga, posteći nekoliko dana bez hrane i vode, drugujući jedino s
euharistijom i Biblijom. U tome činu je sva osobnost dječaka iz Ourousa, kojega
su vodili misionari Duha Svetoga. I ni u čemu drugom. Njegova poruka se zaista
poklapa s porukom Pavla VI., koji se 1970. nije bojao ustvrditi: 'Svatko treba
učiti moliti istodobno u sebi i iz sebe. Kršćanin bi se trebao naučiti osobnoj
molitvi. Svaka duša je hram. Ulazimo li u hram svoje savjesti da bismo se
klanjali Bogu, koji je u njoj prisutan? Hoćemo li biti prazne duše, iako smo
kršćani, ispražnjene duše, koje zaboravljaju otajstveni i neizrecivi susret,
djetinji i zanosni dijalog, što nam ga se Bog, Bog jedan u trima osobama, udostojao
prućiti u našoj nutrini?' (…) Poput monaha, i on je svjestan da su jednoličnost
i ponavljanje dana koji prolaze skriveno utočište za nepatvoreni susret s
Bogom. Koliko li mu je puta tijek života potvrđivao da ga Bog čeka uvijek malo
dalje…“ piše o ovoj iznimnoj knjizi kardinal Josip Bozanić.


9270701
978-953-11-11232
Kršćanska sadašnjost
II. izdanje, Zagreb
Tvrdi uvez s ovitkom
2000.
14,5 x 21,6 cm; 400 str.
Polazišta