Život iz punine vjere

Teologija kršćanskih staleža u Hansa Ursa von Balthasara

Autori:

Anton Štrukelj
190,00 kn
s PDV-om

Kad je Hans Urs von Balthasar objavio svoju knjigu
„Kršćanski stalež“ 1977. godine, u većine teologa to je djelo izazvalo pravu
nevjericu i zbunjenost. Ona je za mnoge teologe ondašnjega vremena bila potvrda
da je Balthasar konzervativan teolog, protivan modernoj teologiji koja se
nadahnjuje Drugim vatikanskim koncilom. Stoga je knjiga brzo pala u zaborav. Za
današnjeg čovjeka „stalež“ kao pojam zvuči neprihvatljivo jer izriče nešto
stabilno, trajno, nešto što čovjeka određuje cijeloga života. Stoga se „stalež“
doživljava protivno poimanju slobode modernoga čovjeka koji svoju slobodu ne
želi ostvarivati na taj način; ne želi je „skučiti“ na tri staleža: svećenički,
redovnički i laički (bračni) stalež.

Knjiga Antona Štrukelja donosi iscrpan,
pregledan i jasan prikaz cjelokupne teologije staleža Hansa Ursa von
Balthasara, tako da je ona nezaobilazno djelo ne samo za poznavanje teologije
staleža nego i same Balthasarove teologije. Naime, upravo teologija staleža
uvodi u središte Balthasarove teologije, a to je ljubav.

Čitajući ovo vrijedno
djelo slovenskoga teologa, čitatelj će se moći upoznati s mnogim središnjim
temama golemoga teološkog opusa švicarskoga teologa, kao što su trinitarna
teologija, kristologija, mariologija, ekleziologija. U tom smislu Štrukeljova
knjiga predstavlja svojevrstan mali uvod u veliku teološku misao Hansa Ursa von
Balthasara.

9270770
978-953-11-1018-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2017.
12,5 x 20 cm; 450 str.
Polazišta
Teologija