Ženidbeno pravo Katoličke crkve

Pravno-pastoralni priručnik
150,00 kn
s PDV-om

Knjiga obrađuje kanonsko ženidbeno pravo sadržano u novome Zakoniku kanonskoga prava (Codex Iuris Canonici), točnije u njegovoj četvrtoj knjizi koja nosi naslov: Posvetiteljska služba Crkve. Iako je napisana kao priručnik za teologe, pastoralne djelatnike i studente teologije, ona donosi praktična i jednostavna razjašnjenja i tumačenja odredbi Zakonika vezanih uz obitelj, brak i ženidbu, te je u tom smislu osobito korisna za dušobrižničku praksu. Pored razrade odredbi općega kanonskoga ženidbenoga prava, knjiga obrađuje i važeće odredbe partikularnoga prava naših biskupskih konferencija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U knjizi su također, u teoretskom i praktičnom smislu, uspoređene odredbe ženidbenog prava Katoličke crkve prema Zakonicima kanonskoga prava iz 1917. i 1983., a posebna je vrijednost ovoga priručnika u sažetom pregledu sve relavantne znanstvene literature koja se bavi ovim područjem, kako u svijetu, tako i kod nas.
9290760
978-953-11-0126-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2004.
17 x 24 cm, 416 str.
Priručnici
Teologija