Crkveno pravo

Autori:

Libero Gerosa
22,00 €
s PDV-om
Težina: 0.55 kg

U niz "Amateca" ulazi i knjiga Crkveno pravo Libera Gerosa, dekana Teološkoga fakulteta u Luganu, kojom se crkvenome pravu pristupa u svjetlu koncilskoga nauka i, posebice, dubinske epistemološke i metodološke obnove te discipline koja je uključila sve različite postkoncilske kanonističke škole. Naime, Drugi vatikanski sabor potaknuo je radikalnu epistemološku i metodološku promjenu kanonskoga prava što je rezultiralo nastojanjem novih kanonističkih škola kao i obnovom onih već postojećih, što nije dovoljno pratila odgovarajuća obnova pedagoško-didaktičkih pomagala na novim teološkim osnovama. U namjeri da se ispuni ta praznina, ovaj priručnik zamišljen je kao pomagalo koje se može koristiti na raznim govornim područjima i u različitim crkvenim okruženjima u svojim se pojedinim dijelovima temelji i razvija na uvidu da je čitavo crkveno pravo u konačnici uobličeno te stoga objašnjivo, polazeći od triju temeljnih elemenata "Konstitucije o Crkvi": Riječi, sakramenta i karizme.

9290800
978-953-11-0279-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2006.
17 x 24; 303 str.
Priručnici
Teologija

Možda će Vam se i ovo svidjeti