Crkveno pravo

Autori:

Libero Gerosa
160,00 kn
s PDV-om

U niz AMATECA ulazi i knjiga Crkveno pravo Libera Gerosa, dekana Teološkoga fakulteta u Luganu, kojom se crkvenome pravu pristupa u svjetlu koncilskoga nauka i, posebice, dubinske epistemološke i metodološke obnove te discipline koja je uključila sve različite postkoncilske kanonističke škole. Naime, Drugi vatikanski sabor potaknuo je radikalnu epistemološku i metodološku promjenu kanonskoga prava što je rezultiralo nastojanjem novih kanonističkih škola ka o i obnovom onih več postoječih, što nije dovoljno pratila odgovarajuča obnova pedagoško-didaktičkih pomagala na novim teološkim osnovama. U namjeri da se ispuni ta praznina, ovaj priručnik zamišljen je kao pomagalo koje se može koristiti na raznim govornim područjima i u različitim crkvenim okruženjima u svojim se pojedinim dijelovima temelji i razvija na uvidu da je čitavo crkveno pravo u konačnici uobličeno, te stoga objašnjivo, polazeči od triju temeljnih elemenata Konstitucije o Crkvi: Riječi, sakramenta i karizme.
9290800
978-953-11-0279-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zageb
Meki
2007.
17 x 24 cm, 303 str.
Priručnici
Teologija