Pozvani na radost

Ohrabrenje za svećeništvo

Autori:

George Augustin
170,00 kn
s PDV-om

Ova knjiga o svećeništvu odudara od sličnih knjiga ove
tematike budući da u tima prevladava neka vrsta jadikovanja, piše u uvodu
knjige kardinal Walter Kasper i nastavlja: „Doista, pogled na broj svećeničkog
podmlatka, na stres koji proživljavaju mnogi svećenici u svojoj službi, kao i
izvješća o žalosnim skandalima teško mogu izazvati radost. Rasprave posljednjih
desetljeća unijele su osporavanje i nesigurnost u život mnogih svećenika, a
mnoge su odvratile od toga da izaberu to zvanje. George Augustin zna o čemu
piše. Kao mlad svećenik bio je tri godine misionar među urođenicima u sjevernoj
Indiji te do danas djeluje u župnom pastoralu u Stuttgartu i već petnaest
godina kao dušobrižnik svećenika biskupije Rottenburg-Stuttgart. Kao profesor
fundamentalne teologije i dogmatike na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u
Vallendaru posvećuje se obrazovanju svećenika, a istodobno na mnogim mjestima
drži duhovne vježbe i predavanja za svećenike. Tako knjiga povezuje oboje:
bogato iskustvo i temeljito teološko promišljanje.“Kardinal Kasper još navodi da se autor ne zadovoljava površnim
i ne nudi otrcane i uobičajene recepte. On prodire do bitnoga i naznačuje
dublju dimenziju radosti u svećeničkom služenju, a poruku te radosti svećenik smije
prenositi i njome zračiti.Autor iskopava zakopano i uvelike zaboravljeno blago i
iznova ga osvjetljava. Knjiga zrači oduševljenjem i želi izazvati novo
oduševljenje. Napisana u Svećeničkoj godini bila joj je značajni prinos, a i
danas zrači svježinom i ponovnim poletom.

9291020
978-953-11-0986-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2016.
247
17 x 24 cm; 247 str.
Priručnici
Teologija