Teološka formacija budućih svećenika (D-51)

27,00 kn
s PDV-om


9060510
978-953-151-570-0
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1976.
11,5 x 16,5 cm, 65 s
Dokumenti
Crkveni dokumenti