Bog - sve u svemu

Odnos Krista i Boga u Pavlovoj teologiji
60,00 kn
s PDV-om

Egzegetsko-teološka studija o strukturi teologije apostola Pavla
9330270
978-953-151-114-4
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1995.
17 x 24 cm, 191 str.
Teološki radovi
Teologija