Djelatna Crkva

Zbornik prof. dr. sc. Milana Šimunovića u povodu 65. obljetnice života
180,00 kn
s PDV-om

Zbornik Djelatna Crkva sadrži znanstvene priloge hrvatskih i slovenskih teoloških mislilaca napisane u povodu 65. obljetnice života prof. dr. sc. Milana Šimunovića. Knjiga je homogena i što se tiče problematike koju obrađuje i što se tiče razine na kojoj su ostvareni tekstovi koje sadrži. Prilozi su pisani pregledno i jasno pa će većinu njih sa zanimanjem moći prati ti i oni koji nemaju posebna predznanja iz dotične znanstvene discipline. Većina tekstova osim dobroga teoretskog utemeljenja nudi zanimljiva opažanja o svagdašnjici i posebice o poziciji i različiti m problemima čovjeka katolika u suvremenom (hrvatskom) društvu. Ta dimenzija aktualnosti ne samo da svjedoči namjeru Crkve da bude uz čovjeka u svim važnim trenucima, nego dodatno proširuje krug onih koji će Zbornik uzeti u ruke. Prof. dr. sc. Milan Šimunović je pastoralni radnik, znanstvenik, nastavnik, cijenjen sugovornik najviših upravnih i kulturnih ustanova u zemlji. Ne iscrpljuje se u teoretskim raspravama niti kao kateheti čar niti kao pastoralni teolog, jer pruža konkretne smjernice, dijelom i modele rada, u stvaranju novog lica Crkve i župne zajednice. Njegov je pastoralno-teološki znanstveni i iskustvom potvrđeni credo da su kateheti ka, religiozna pedagogija i pastoralno bogoslovlje u stanju izazvati kvalitetne pomake u djelovanju Crkve. On je uvjeren i zauzet promicatelj djelatne i djelotvorne Crkve u duhu Drugoga vati kanskog koncila. Cijene to njegovi kolege i poznavatelji njegova rada pa ovaj Zbornik sabire priloge koji slijede njegove stavove i stoga nose skupni naslov Djelatna Crkva.
9330520
978-953-11-0336-7
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi
2008.
17,5 x 24,5 cm, 448
Teološki radovi
Teologija