Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice

160,00 kn
s PDV-om

U povodu 50. obljetnice Drugoga vatikanskog koncila i 25.
obljetnice katoličkoga vjeronauka u školi te, kako navode, „zauzetijega
promišljanja o novom shvaćanju župne kateheze“, dvojica vodećih hrvatskih
katehetičara, obojica predstojnici Nacionalnoga katehetskog ureda HBK, objavila
su ovaj inovativni priručnik pastoralno-katehetskog usmjerenja i kao građu za
temeljitiju obnovu 'projekta odgoja u vjeri' u župnoj zajednici.

Svojom
osnovnom tezom da je kateheza najuzvišeniji čin kršćanske ljubavi i da je
njezin cilj zrelost vjere, autorski dvojac aktualnu krizu kateheze predstavlja
kao providnosnu priliku za vraćanje izvornim načelima katehetskog djela Crkve
iz kojih je moguće ostvariti nove i plodne pastoralno-katehetske korake.
Temeljno usmjerenje autora je da Crkvu treba živjeti kao zajedništvo
skromnosti, malenosti, manjine, a katehezu ostvarivati prije svega kao
strpljivo djelovanje prema odraslima kojima treba pomoći da (p)ostanu kršćani,
te kao djelovanje u župnim vjerničkim krugovima u kojima se sigurno raste u ljubavi,
spoznaji, slavlju i zajedništvu.

Ova je studija nastala kao prinos novoj
evangelizaciji koju promiču posljednje pape, a zaključujući je autori se i sami
pitaju je li moguće premisliti i obnoviti župnu katehezu na drukčijim osnovama,
a time i stimulirati 'novo lice' župne zajednice, potvrđujući to riječima pape
Franje: „Svaki put kada se trudimo vratiti izvoru i ponovno otkriti izvornu
svježinu evanđelja, javljaju se novi putovi, kreativne metode s različitim
oblicima izraza, rječitiji znakovi, riječi bremenite novim značenjem za
današnji svijet. Zapravo svako evangelizacijsko djelo uvijek je novo“.

9330830
978-953-11-1071-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2017.
17 x 24 cm; 462 str.
Teološki radovi