Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj

170,00 kn
s PDV-om

Knjiga se sastoji od dva dijela.U prvome dijelu istražuje se koncept duhovnosti
vjeroučitelja kako teološko-katehetski tako i iz dokumenata Crkve, a u drugome
dijelu se empirijskim istraživanjem utvrđuje stvarno stanje vjeroučitelja laika
u Hrvatskoj, da se zatim na temelju analize i kritičke interpretacije rezultata
istraživanja pokuša prikazati budućnost duhovne formacije vjeroučitelja laika. Ova istraživanja pružaju dubinski uvid u duhovnost hrvatskih
vjeroučitelja te uvjerljivo i utemeljeno odgovaraju na pitanja uz taj još
uvijek nedovoljno istražen fenomen.

„Kako bi odgovorila na vlastite
istraživačke probleme, autorica je provela opsežno istraživanje, koje se prema
razini konceptualizacije i kvaliteti provedbe može svrstati među najbolja
kvalitativna istraživanja u Hrvatskoj“, piše jedan od recenzenata Goran Milas.

Drugi recenzent Alojzije Hoblaj, među ostalim, o knjizi kaže
da se „relativna novost u autoričinom istraživanju, između ostalog, ogleda u
činjenici što hitnu potrebu duhovne formacije vjeroučitelja u školskom
okruženju ne promišlja samo unutar crkvenih okvira nego i u društvu općenito.Autorica, naime, pokazuje koliko je važna aktualna tema
formacije u suvremenom društvu u globalnom smislu“.

9330760
978-953-11-0821-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
438
17 x 24 cm; 438 str.
Teološki radovi