Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj

170,00 kn
s PDV-om

Knjiga se sastoji od dva dijela.

U prvome dijelu istražuje se koncept duhovnosti vjeroučitelja kako teološko-katehetski tako i iz dokumenata Crkve, a u drugome dijelu se empirijskim istraživanjem utvrđuje stvarno stanje vjeroučitelja laika u Hrvatskoj, da se zatim na temelju analize i kritičke interpretacije rezultata istraživanja pokuša prikazati budućnost duhovne formacije vjeroučitelja laika. Ova istraživanja pružaju dubinski uvid u duhovnost hrvatskih vjeroučitelja te uvjerljivo i utemeljeno odgovaraju na pitanja uz taj još uvijek nedovoljno istražen fenomen.

„Kako bi odgovorila na vlastite istraživačke probleme, autorica je provela opsežno istraživanje, koje se prema razini konceptualizacije i kvaliteti provedbe može svrstati među najbolja kvalitativna istraživanja u Hrvatskoj“, piše jedan od recenzenata Goran Milas.

Drugi recenzent Alojzije Hoblaj, među ostalim, o knjizi kaže da se „relativna novost u autoričinom istraživanju, između ostalog, ogleda u činjenici što hitnu potrebu duhovne formacije vjeroučitelja u školskom okruženju ne promišlja samo unutar crkvenih okvira nego i u društvu općenito. Autorica, naime, pokazuje koliko je važna aktualna tema formacije u suvremenom društvu u globalnom smislu“.

9330760
978-953-11-0821-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2015.
438
17 x 24 cm; 438 str.
Teološki radovi