Naputak o nekim pitanjima suradnje vjernika laika u svećeničkoj službi (D-110)

Autori:

-- --
27,00 kn
s PDV-om


9061100
978-953-151-199-3
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1998.
11,5 x 16,5 cm, 53 s
Dokumenti
Crkveni dokumenti