Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji

Autori:

Marijan Mandac
100,00 kn
s PDV-om

Dva temeljna kršćanska sakramenta autor proučava u dva
najvažnija izvora: u Novome zavjetu i u razdoblju rane Crkve u kojem su
djelovali crkveni oci. Knjiga je podijeljena na tri poglavlja. U prvome
poglavlju razjašnjena su novozavjetna mjesta gdje je riječ o sakramentu
krštenja. U drugome poglavlju autor se posvećuje euharistiji u Novome zavjetu i
tumači mjesta gdje je govor o tome sakramentu. Posebnu je pozornost posvetio
ustanovi euharistije kod sinoptika. U trećem poglavlju autor je, kako sam
navodi, tražio „makar poneki ulomak o krštenju i euharistiji“ idući od teologa
do teologa dugoga otačkoga razdoblja. Sve navedene ulomke ipak nije protumačio jer
bi, kako tvrdi, „naš spis bio nesagledivo dug“. Namjera mu je stoga bila
pružiti stanoviti pregled krsnoga i euharistijskoga učenja u otačko doba.
Pritom je najkraćim crtama i u bitnome predstavio teologa o kome neposredno
govori. Knjiga će nesumnjivo biti nužni priručnik studentima teologije i svima
koji se zanimaju za patrologiju.

9330800
978-953-11-1006-8
Kršćanska sadašnjost
Služba Božja
I. suizdanje, Zagreb
Meki
2016.
17 x 24 cm; 208 str.
Teološki radovi
Teologija