Život i problemi crkvene zajednice

180,00 kn
s PDV-om

U središtu interesa onih Bajsićevih radova koji su objavljeni u ovome trećemu svesku jest život kršćanske zajednice i njezini problemi (odnosi zajednice kao grupe i pojedinca, problemi uloge, osobe i službe itd.). Autorov pogled i analize pritom kreću odozdo, iz žablje perspektive naše ljudskosti kojoj je njezin neukidivi, a tako rado zanemarivani dio, upravo onaj animalni sloj naše ljudskosti preko kojega smo, biologijski i u perspektivi ponašanja, povezani s ostalim zemaljskim živim bićima. Članci, rasprave i materijali koji su ušli u ovaj svezak, složeni su u četiri dijela od kojih svaki na jednak način svjedoči o originalnosti Bajsićeve misli u promatranju Crkve ad intra.
9340230
978-953-151-336-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Tvrdi + omot
2000.
16,5 x 24 cm, 675 st
Volumina theologica