Put i usput redovništva

Četrdeset godina od Drugog vatikanskog koncila

7,00 €
s PDV-om
Težina: 0.28 kg

Dana 28. listopada 2005. navršilo se punih četrdeset godina od proglašenja Dekreta o prilagođenoj redovničkoj obnovi Perfectae caritatis. Razdoblje od četrdeset godina može nam se učiniti gotovo neznačajnim u usporedbi sa stoljećima koliko već traje rast redovništva, sve od procvata monaštva u III. i IV. stoljeću, pa preko osnivanja velikih crkvenih redova, kao što su Benediktinski, Franjevački, Dominikanski red propovjednika te posljednji odobreni crkveni red u povijesti, red Družbe Isusove.

Njima treba pribrojiti i veliki broj muških i ženskih kongregacija te svjetovnih instituta posvećenoga života, koji su nastali i dan-danas nastaju na temeljima već postojećih Pravila velikih crkvenih redova ili su kroz životna zalaganja svojih osnivača iznjedrili sasvim nove karizme. No, da se u četrdeset godina zbilo puno toga čemu bismo mogli posvetiti trenutak analize, kritički osvrt ili u čemu bismo mogli ugledati osvit novovjekih ohrabrenja, jasno je autoru ove knjižice, koji se u njoj bavi analizom stanja i problematike dviju bitnih i svevremenih sastavnica redovništva u razdoblju od posljednjih četrdeset godina, sastavnica koje život svake redovnice ili redovnika mora u sebi utjeloviti na prikladan način: okrenutost svijetu, tj. život svetosti, i okrenutost Bogu, tj. život posvećenosti. Autor osluškuje živost i ritam bila ovih dvaju žila kucavica redovničkoga življenja te prema tome dijeli knjigu na dva glavna dijela bogato raščlanjena člancima, predavanjima i govorima izrečenim u različitim okolnostima i prigodama.

Prvi dio knjige nosi naslov Redovništvo u crkvenom i društvenom kontekstu. Očito je, radi se o snalaženju redovništva u svom pokušaju utjeloviti se u kontekst vremena i prostora u kojima se odvija, ali uz imperativ uvijek ostvarivati svoj autentični identitet. Teme se poglavito bave raznim pastoralnim situacijama, radom redovnika i redovnica na župama, usklađivanjem djelovanja redovnika i redovnica s novim Zakonikom crkvenoga prava, pružanjem svjedočanstva slobode i solidarnosti u kontekstu postkomunizma, odnosno prilagođavanje novim društvenim prilikama, sve do sagledavanja djelotvornosti proročke uloge današnjeg redovništva. Navedimo poimence naslove nekih članaka: Redovnici i župe, Redovnice u župnom pastoralu, Redovnička kriza, Raznolik položaj redovnika u svijetu, Redovništvo? Problem praktične ekleziologije, Sadašnja uvjetovanost i perspektiva (uz apostolsko-pastoralni vidik našeg aktualnog stanja), U čemu Crkva vidi proročku dimenziju posvećenoga života... Teme nastoje imati neprestani dodir s aktualnošću, a autor se ne usteže u njima iznijeti iskrene kritičke osvrte.

Drugi dio knjige nosi naslov Duhovno-asketski vidik obnove. U tom dijelu autor pokušava pronaći odgovor na problem individualizma u redovničkom životu, promišlja o tome kako pomiriti kontemplaciju uz bavljenje apostolatom. Neka od poglavlja posvećena su i problemu redovničkoga odnosno evanđeoskog siromaštva, odnosu prema redovničkim pravilima, ali i pozitivno/negativnoj strani služenja suvremenim informatičkim sredstvima i njegovu utjecaju na stil redovničkog života. U posljednjem poglavlju autor je obradio pitanje službe autoriteta u Crkvi i redovničkoj zajednici.

9350400
978-953-11-0169-8
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2005.
11 x 18; 334 str.
Znakovi i gibanja

Možda će Vam se i ovo svidjeti