Od slike Božje do Božjeg sinovstva

Povezanost Staroga i Novoga zavjeta na primjeru egzegetsko-teološke analize odabranih svetopisamskih tekstova

Autori:

Anto Popović
130,00 kn
s PDV-om

Autor je ovu knjigu podijelio u dva dijela. Prvi dio naslovljen je Iz Starog zavjeta i sadrži četiri poglavlja, u kojima su egzegetsko-teološki obrađene sljedeće teme: Sedmi dan stvaranja Postanak 2,1-3 (prvo poglavlje), Čovjekova sličnost Bogu i projekcija u kontekstu stvaranja čovjeka Postanak 1,26-28 (drugo poglavlje), Pouzdanje i mir u Psalmu 46 (treće poglavlje), Znakovite radnje u knjizi proroka Ezekiela Najave propasti / Ez 4 5; 12,1-20; 24,15-27/ i obnove Ez 37,15-28/ (četvrto poglavlje). Nakon drugog poglavlja, a kao nastavak na temu Čovjekova sličnost Bogu i prokreacija, obrađena je tema rodoslovlja u obliku dva ekskursa: Rodoslovlja u knjizi Postanka (prvi ekskurs) i Visoki brojevi godina u rodoslovljima biblijske prapovijesti (Post 5,1-32; 11,10-27) (drugi ekskurs). Drugi dio knjige naslovljen je Iz Novoga zavjeta i sadrži tri poglavlja, u kojima su egzegetsko-teološki obrađene sljedeće teme: Isusovo rodoslovlje u Lukinim evanđelju (Lk 3,23-38). Funkcija i značenje Lukine genealogije (prvo poglavlje), Nova pravednost u Isusovu Govoru na gori (Mt 5,17-48) iz perspektive suvremenih židovskim autora (drugo poglavlje), Sloboda i služenje prema 1 Korinćanima 9,19-23 (treće poglavlje). Autor upućuje čitatelja da odnos između Starog i Novog zavjeta može promatrati sa tri razine (kontinuiteta, progresivnosti i ispunjenja te diskontinuiteta), te pokazuje da interpretirani svetopisamski ulomci ilustriraju svega dvije prve razine odnosa Starog i Novoga zavjeta, a to su odnosi kontinuiteta i progresivnosti.

9010680
978-953-11-0344-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2008.
17 x 24 cm, 318 str.
Biblica