Nadahnuće i istina Svetoga pisma (D-170)

Riječ koja dolazi od Boga i govori o Bogu da spasi svijet
60,00 kn
s PDV-om

„Istina prisutna u svetim tekstovima nije uvijek lako
prepoznatljiva. Pokatkad postoje, barem prividno, protivnosti između onoga što
se čita u biblijskim pripovijedanjima i rezultata prirodnih i povijesnih
znanosti, koje, čini se, proturječe onomu što tvrde biblijski spisi i sumnjaju
u njihovu istinu. Očito je da se ta situacija odnosi također na biblijsko
nadahnuće: Ako nije istinito to što se priopćuje u Bibliji, kako ona može imati
Boga za autora? Polazeći od tih pitanja, Papinska biblijska komisija potrudila
se istražiti odnos koji postoji između nadahnuća i istine i utvrditi na koji
način sami biblijski spisi obrađuju te pojmove. Potrebno je najprije
konstatirati da sveti spisi rijetko govore izravno o nadahnuću, ali neprestano
pokazuju odnos između njihovih ljudskih pisaca i Boga i na taj način izriču
svoje podrijetlo od Boga. U Starome je zavjetu taj odnos koji povezuje ljudskog
pisca s Bogom i obrnuto posvjedočen u različitim oblicima i obilježjima. U
Novom zavjetu svaki odnos s Bogom posreduje osoba Isusa, Mesije i Sina Božjega
(…). Nakon što je obradila pojam nadahnuća u svjedočanstvima biblijskih knjiga,
odnos između Boga i ljudskih autora i kakva je istina koju takvi spisi nama
priopćuju, razmišljanje Biblijske komisije zaustavilo se na istraživanju nekih
teškoća koje se čine problematičnima s povijesnog ili etičko-socijalnoga
gledišta (…) Ovaj dokument Biblijske komisije ne predstavlja službenu izjavu
crkvenog učiteljstva o temi, niti namjerava izložiti cjelovit nauk o nadahnuću
i istini Svetoga pisma, nego samo priopćiti rezultate pozornoga egzegetskog
istraživanja biblijski tekstova s obzirom na njihovo podrijetlo od Boga i
njihovu istinu“, piše o ovome dokumentu predsjednik Papinske biblijske komisije
kardinal Gerhard Müller.

9061700
978-953-11-0974-1
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2016.
11,5 x 16,5 cm; 264 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti