Pretraži u novostima

Svijećnica – Dan posvećenoga života

- Kategorija : Novosti

„Trebamo biti na raspolaganju Bogu da bi se on mogao poslužiti nama. Pružajmo ljubav pa očekivanja svijeta neće biti promašena, beskorisna, izigrana, jer pomoću ljubavi nalazimo LJUBAV – ISUSA KRISTA“

Majka Terezija