Rimska liturgija i inkulturacija (D-102)

Četvrta uputa za ispravnu primjenu koncilske konstitucije o svetom bogoslužju, br. 37-40

27,00 kn
s PDV-om

9061020
978-953-151-055-5
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
1995.
11,5 x 16,5; 52 str.
Dokumenti
Crkveni dokumenti