Veritatis gaudium - Radost istine // Odgajati za solidarni humanizam (D-180)

Apostolska konstitucija o crkvenim sveučilištima i fakultetima // Za izgradnju „civilizacije ljubavi“. 50 godina nakon Populorum progressio

5,50 €
s PDV-om
Težina: 0.11 kg

U jednom svesku donose se dva važna dokumenta koji, svaki na svoj način, žele pridonijeti izgradnji „civilizacije ljubavi“. Prvi, onaj pape Franje u obliku apostolske konstitucije, tiče se crkvenih sveučilišta i fakulteta, a drugi, onaj Kongregacije za katolički odgoj, nastavlja tamo gdje je stao dokument pape Pavla VI. Populorum progressio iz 1967. godine. Pozivajući se na dosadašnje dokumente crkvenoga učiteljstva papa Franjo ovim dokumentom daje Opće odredbe o naravi i ciljevima crkvenih sveučilišta i fakulteta kao i općenito o akademskoj zajednici, o upravljanju u tim zajednicama te donosi propise o pojedinim sudionicima, nastavnim planovima i svemu što se odnosi na ustroj tih institucija.

9061800
978-953-11-1181-2
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2018.
11,5 x 16,5; 136 str.
Dokumenti

Možda će Vam se i ovo svidjeti