Tragom hrvatskog glagolizma

7,00 €
s PDV-om

Hrvatskoglagoljski tekstovi iznimno su važna sastavnica tropismene hrvatske srednjovjekovne kulture, a medu tekstovima pisanim hrvatskim idiomima njima i po broju i po važnosti pripada prvo mjesto. Franjevac trećoredac - dr. Marko Japundžić - četiri desetljeća istražuje fenomen hrvatskoga glagolizma, napose njegov liturgijski dio. Taj ga je rad doveo do vlastitih stavova i o podrijetlu naših glagoljačkih tekstova i o podrijetlu glagoljice kao grafijskoga sustava i o ulozi Svete Braće u hrvatskoj kulturno-crkvenoj povijesti. Ne želeći presuđivati o znanstvenoj utemeljenosti njegovih stavova i onih suprotnih, držali smo prikladnim da se rezultati dugogodišnjeg napora objave na jednom mjestu i tako postanu dostupnima svakom zainteresiranom čitatelju. To nam se učinilo to više opravdanim jer je dr. Marko Japundžić razrađivao i one pojave u hrvatskom glagolizmu kojih su se drugi rijetko ili samo usputno doticali. Željeli smo time obilježiti i osamdesetu obljetnicu njegova života i četrdesetu obljetnicu njegova znanstvenog rada. Radovi koji se ovdje objavljuju prvotno su objavljivani u veliku vremenskom rasponu i u vrlo različitim publikacijama, neki i više puta, s većim ili manjim izmjenama. To podrazumijeva da su oblikovani raznoliko i jezično i metodski pa smo ih za ovu priliku nastojali, uz autorovu suglasnost i suradnju, ujednačiti koliko je to bilo moguće. Nastojali smo također da budu obuhvaćeni svi rezultati autorova istraživanja, a on je sam, koliko mu je zdravstveno stanje dopuštalo, spremno pomagao da se sve uskladi s njegovim najnovijim spoznajama.

9101230
978-953-151-060-1
Kršćanska sadašnjost u suizdanju s Provincijalatom franjevaca trećoredaca, Zagreb
I. suizdanje, Zagreb
Meki
1995.
17 x 24; 211 str.
Izvan nizova

Možda će Vam se i ovo svidjeti