O hrvatskome crkvenome jeziku

Rasprave, ogledi, ocjene (II.)

Autori:

Petar Bašić
120,00 kn
s PDV-om

„Od moje prve knjige pod naslovom 'O hrvatskome crkvenom
jeziku. Rasprave, ogledi, ocjene (I.)' prošlo je punih šesnaest godina. Od tada
sam objavio više tekstova iste tematike i još ih je podosta u različitoj fazi
dorađenosti. Uvjeren sam da je pisanje o crkvenome jeziku prijeko potrebno pa
sam odlučio te svoje u međuvremenu objavljene radove, i poneki drugi koji je
dorađen za objavljivanje, objaviti u novoj knjizi“, piše autor naznačujući
narav i određenje ove knjige u svome uvodnom tekstu.

O ovim su se radovima
povoljno izrazili i recenzenti.

Tako Ante Crnčević ističe da su teme i rasprave
u ovoj knjizi izišle iz osebujnoga i interdisciplinarnoga zanimanja, te da nose
neprijepornu znanstvenu relevantnost za našu znanost o jeziku, za kulturu i za
teologiju. „Autor se u raspravama služi iznimno jasnim jezikom, osjetljivim na
leksičko i značenjsko nijansiranje. Stil se odlikuje jasnoćom obrazlaganja,
prikladnim odabirom primjera te konciznošću u donošenju zaključaka.“, piše
Crnčević.

Drugi rezenzent, Ivo Pranjković, ističe da se znanstveni doprinos ove
knjige sastoji u tome da je autor upućen u problematiku kojom se već
desetljećima bavi i zaključuje: „Osim spomenutih vrijednih prinosa pravopisnoj,
gramatičkoj i leksičkoj problematici, treba upozoriti i na to da rukopis knjige
ima i normativnih pretenzija, pa se tako npr. utemeljeno i posve prihvatljivo
raspravlja o terminološkim nedoumicama tipa svjetlo
ili svjetlost, sveti/blaženi ili Sveti Blaženi, ispovijed ili sipovijest,
čaša ili kalež, sabor ili koncil, prezbiter ili svećenik
itd. Zbog svega toga treba reći da je rukopis ove knjige vrijedan prilog
proučavanju teološkoga, posebice liturgijskoga nazivlja na hrvatskome jeziku“.

9103630
978-953-11-1084-6
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2018.
17 x 24 cm; 227 str.
Izvan nizova
Liturgija