Nova Kristova zapovijed

Jesmo li je zaboravili? (Podloga novoj evangelizaciji)

Autori:

Živan Sikirić
60,00 kn
s PDV-om

Živan Sikirić (1927.) Hvaranin je, pravnik i angažirani
vjernik kojega je još papa Pavao VI., na prijedlog tadašnjega splitskog
nadbiskupa Frane Franića, imenovao vitezom komendatorom reda svetog pape
Silvestra.

Ova knjiga nastala je kao svjedočanstvo jednog zauzetog kršćanskog
laika, posebice iz osjećaja nužnosti govorenja (pisanja) o temeljnoj Kristovoj
zapovijedi ljubavi jer, kako i sam u uvodu navodi, „šutnja o ovom problemu bila
bi, za ovoga autora, grijeh i pomanjkanje osjećaja ljubavi za Crkvu“.

U knjizi
su donesena uvjerljiva i dojmljiva promišljanja koja se u konačnici tiču same
srži evanđeoske objave koja se može sažeti u sintagmu – Bog je ljubav.

Knjiga
je posvećena papi Franji, a razlog tomu su zasigurno nada i očekivanja koje
Franjo pobuđuje u vjernicima svojim stilom vršenja papinske službe i glavnim
naglascima u svojim izjavama, nagovorima i propovijedima.

Autor u knjizi veoma
uvjerljivo izlaže novu zapovijed ljubavi kao nužni i nezaobilazni uvjet nove
evangelizacije pri čemu „što“ nove evangelizacije nije puko „što“, nego „tko“,
dakle osoba Isusa Krista, a „kako“ nove evangelizacije nije puko „kako“, nego
samo evanđeosko obraćenje na kojemu treba inzistirati i čiji duh treba prožeti
cijelu crkvenu zajednicu. Pritom on na vidjelo iznosi paradoks evanđeoske vjere
iz koje se rađa i živi Crkva kao oruđe i znak Božjega kraljevstva u svijetu.

Autor je uvjeren da uspjeh nove evangelizacije ovisi o evanđeoskom obraćenju na
novu zapovijed ljubavi, dotično na obnovu poslušnosti i vjernosti Isusu.

9103140
978-953-11-0978-9
Kršćanska sadašnjost
I. izdanje, Zagreb
Meki
2016.
11 x 20 cm; 124 str.
Izvan nizova